ברוכים הבאים לגלגל המזלות

קטלוג מוצריםמזלות תקצירמזלות-מבשליםמזלות-שינוי גישההתאמה זוגיתמראה חיצוני-מזלותחופשות ומזלותשמות לפי הקבלהמשמעות האות הראשונה בשם שלנואמונות תפלותתרופות סבתאתחזית לראש השנה וכל השנהתחזית שבועית.,תחזית ליום.....מזל החודשתחזית שנתית נוספתצבעיםטארוטקלף יומי בטארוטתפילה לזיווגתפילה-תיקון כלליפירוש חלומותתאריך לידהאבניםמראה חיצוניהומורנוסטלגיהסיפורים ומעשיותאישיות לפי הצבעמאיזה עץ אתם עשוייםאנרגיה באותיותסלבסמדיטציהמשחקי און לייןמערכונים ופספוסיםפורום
מראה חיצוני-מזלות


לפניכם תיאור חיצוני כל כל מזל ,מקווה שהמידע סיפק את רצונכם. 
מזל טלה (21.3-20.4)

הזכר
יפה תואר, בעל גוף נאה. פנים וצוואר ארוכים, קמטים במצח. הרבה שערות לו ואישוני עיניו כהים. בעל צורת דיבור גאוותנית ורגזנית וברוגזו – אין לו רחמנות. בעל לשון אך אינו בעל מורא. אין בו מומים. ממהר לכעוס וממהר להירגע. פעם מרוויח ופעם מפסיד. לא עני ולא עשיר, אך לא יחסר לו כלום וכוכבו מאיר בשמיים. אם ייפול מלמעלה למטה לא יינזק. שלושה אנשים יריבו אתו וישנאו אותו בגלל הקנאה בו, אבל בסופו
של דבר יפלו לפניו ארצה וירום על כל אויביו.
הרבה דברים יאמרו עליו אויביו (הוצאת דיבה) ולא יצליחו להזיק לו בכלום ויהי במצב רע שלוש שנים, אבל אחר כך טובה הרבה ימצא וגם עושר הרבה יהיה לו אחרי הרבה טורח ואחר כך יאהבו אותו כולם בנפשם וכל מה שיישא ימצא מאת השם.
קל במעשיו ומהיר בעסקיו. יהיה חכם ואפילו מוכשר במשא ומתן ובעל כבוד, מתרחק מין החטא. רוב המשא ומתן יהי לו עם מה שבא מהאדמה, כגון מסחר יותר טובים לו מלימודים.
בבחרותו ילמוד
יפה וילך כמו למדן, אבל מתערב בעניינים לא לו. אוכל הרבה, חבר לאנשים ריקים, אבל יהיה לו כבוד ולא יינזק. בעל נדודי שינה, אוהב לשמוע בשבחו, אין לו רחמנות ושמחה.
כבודו והצלחתו ודירתו יהיו בארץ, שמצד מזרח ודרום. צפון מזיקו הן בכבוד, הן בממון, הן בצער, בכל דבר, אך מזרח ודרום יש לו נחת רוח. קשת הצבעים טובה לו, אבל שחור רע לו.
יהיה חולה מנזק בריאותי או כישוף או מחלות איברי החזה, לבניו יהיה עושר וכבוד.
לפעמים ייפול ביד גויים או שלטון, ישא אישה ויהיה לו בנים ממנה ותמות לפניו, ישוטט בארצות ולא יחסר לו כלום.
טובות הרבה ימצא בגלל מזל, שתביא לו אישתו. שתי נשים ייקח האחת בתולה והשניה אלמנה. אוהב תאוות המשגל, אך במהרה יתעייף. מתאהב מהר בנשים, אבל מתחרט ואהבתו נעלמת.

הנקבה
נקבה במזל טלה היא כזכר, יפת תאר וטובת מראה. שערה
יפה. שמחה, בעלת קול נעים. קומתה נאה ודיבורה יפה ודבריה מתוקים וישרה בעיני הבריות אף על פי שלא עשתה דברים ישרים וע"י כך תבוא לידי חרפה ושם רע. יהיו לה חלומות רעים. סימן בפנים וכאבים בבטן ובראשה. סימן לה בראשה או בפניה או במראה הפה שלה, מצחה רחב, גבות עיניה עבות, נחיריים ארוכות.
בעלת מלאכה ועוזרת לבעלה ואוהבת אותו, אבל נותנת אהבתה לאיש אחר בסתר, בזמן שהיא חיה עמו. עושה מחלוקות עם בעלה עד שקרובה היא לידי גירושין, אבל אינה מתגרשת. מתקשה ללדת. יהיה לה כאב בפרקים ובגופה ובראש שלה. חוששת בשדיה ונוטלת דעתה לדעת אחרים ואינה מתקיימת.
 
מזל שור (20.5-21.4)

הזכר
במזל שור הזכר הנו טוב לב, שמח, גדול נפש, עיניו גדולות ויפות, מצח ארוך, חוטמו גדול. שיניו, כתפיו ורגליו עבים ומוצקים. חזהו גבוה. בעל הליכה נאה ובגדים נאים. אוהב מוסיקה וקולו נעים, מדבר
יפה עם כל אדם ולכן מדברים בשבחו.
סימן לידה יהיה לו בראשו או בפניו או זרועו או בברכיו או בבהונות רגליו.
השור הוא וותרן ובעל ידי מלאכה, אם תבוא אליו בלשון רכה ודברים טובים – תעשה בו כל מה שתרצה ואם תדבר אליו קשות – יכעס ויבעוט אפילו באהובו ובבת עינו, כששור הנוגח.
כוחו בראשו. מחשבותיו זכות וטהורות. לבו אמת אינו רע לאחרים, נוח להתרצות אף על פי שיש לו תרעומת. מדבר מעט, עושה טובות לאחרים ואינו מכיר בטובות שעושים לו. אינו חכם גדול.
איש פרו ורבו ואוהב נשים. אוהב משתאות וטיולים.
תהיה לו ב' נשים אחת בתולה ולא יהיו לו קטטות עימה. אין לו נחת מקרובי משפחתו, אבל משאר אנשים יש לו נחת.
כל מה שיעשה טוב לו ויצליח בו. עושר יבוא לו אחרי חצי ימיו ויקנה נכסים ויעלה לגדולה ואז ינוח וישב בשלווה ובשמחה. טוב לו משא ומתן מפרי האדמה מעץ וממים, אבל מה שבא מאש, רע לו. יהיה לו מחלות בבטן בכתפיים ובצוואר. הצלחתו וכבודו בכל צד, אבל במזרח לא טוב.
כל צבע טוב לו חוץ מחום.
הלכו וישיבתו ומשאו ומתנו ודירתו ושמחתו וכבודו- למערב ולצפון ודרום ומזרח – בהיפוכו.

הנקבה
נקבה, כזכר
יפה ובעלת חן, אישה יראת שמים ויש לה סימנים בפנים או בבטנה, שערותיה יפות ותהיה בעלת גסות הרוח כעסנית וע"י רגזנותה יצא לה שם רע. משקרת והולכת רכיל ומרבה המחלוקת וקנאה ושנאה – בנשים וע"י זה יבואו לה הרבה רעות.
בעלת תשוקה לבעלה ובנים ובנות תוליד. יהיה לה הרבה חלב ותניק את כל בניה ולא תהיה צריכה להיעזר במינקת. בעלת גסות רוח ופניה נוטים לשחרות וכשיבוא עליה בעלה אז היא חורקת בשיניה ומזיקים ישתלטו בה . עוסקת בקמיעות. יהיה לה מעט ריב עם בעלה ושניהם יהיו עשירים וטובים.
שעת לידה במזל שור: קומתו ופניו ארוכים, מצחו רחב, עיניו גדולות ונחיריו חדים, שערותיו שחורות וקמוטות ובראשו מתרוצצות הרבה דעות. תאוותו רבה. אוכל ושותה הרבה.
 

מזל תאומים (21.5-20.6)

הזכר
בעל צורה נאה ומראה טוב. עיניו ושערותיו שחורות מצחו ארוך , כתפיים – רחבים. ויש נקב בפניו, כשמחייך או נחשפות שיניו הגדולות. רגליו ארוכות, החזה דק וסימן לידה לו בפניו או במצחו או בירכיו. נושם בלי רעש ויש לו סימן בציפורניו. וכאב יהיה לו באבריו או ברגלו הימנית.
הזכר של בן מזל תאומים, טבעו כוכב (כוכב מרקיורי), מהיר מחשבה וידיעה, אינו מיושב, אך חכם ונבון ובעל מידות טובות. חושב את עצמו לחכם, יש לו רצון רב ללמוד.
בעל חיתוך דיבור
יפה ומרשים, משבח את המעלות שאין בו, בודה בדיות מלבו, אוהב לקבל עיצה. בעל הבטחה, אינו חושב לשום רע. מוחל על עלבונו. איש אמונות, בעל שם טוב ובני האדם רצים אליו ועיניהם עליו.
מוצא שימחה בכל מלאכה, אוהב משא ומתן וילך עם אנשים גדולים בעלי מחשבות, מוציא הרבה הוצאות ואין ממונו ומצליח בהרבה גם מפסיד הרבה. ואומר רעה ואוהב בני אדם ושנאת חינם ישנאוהו ויקומו אנשים רעים בלשון הרע (יוציאו עליו דיבה רעה). אבל בסופו של דבר יפלו לפניו, כי הוא בסדר. ומתרחק מדבר רע ודבריו נשמעים ויקנה נכסים הרבה.
ברוגזו ידבר הרבה מאריך ברוגזו. כעסן מעט ומתגבר על יצרו ויהיה בריב עם בני אדם כמו התאומים, שמריבין זה בזה לפרקים. ולפעמים שותק ואינו מריב עם בני אדם ויהיה צייתן לאנשים במהרה בין לימין בין לשמאל בין לטוב ובין לרע. לעיתים ייפול ויהיה בסכנה לפני אחרים ויענישו אותו ובגופו כל הסובבים אותו. הולך בטל וצער יהיה לו בלבו.
נוטה לטבעונות ואוהב ירקות ועשבים ודברים ניידים.
שמונה שנים יהיה בצער וטובות הרבה יבואו לו מאישה אחרת מארץ אחרת ועושרו יהיה לו באחריתו ואפשר שעושרו הוא במזל אשתו . אשתו תהיה ממזל תאומים או תלד לו תאומים
מתאהב מהר בנשים וייקח לו ב' נשים, האחת אלמנה ועם השניה לא תהיה לו ברכה .
אחר חצי מימיו יתעשר ואישה אחת תביא לו עושר גדול.
יחיו בפחד וצער עד גיל ארבעים (חצי חיו) ואחר כך כאמור יתעשרו. לחיות, טוב לו בכל כיווני רוחות השמיים חוץ מדרום. כל צבע טוב לו חוץ מצבע שחור. בעסקי מסחר טוב לו לעסוק בכל, חוץ מעסקי אדמה. מחלותיו בבטן ובערוה וברגל.

הנקבה
יפת נפש וטובת מראה. בעלת בשר. דברנית. קפדנית. חכמה. תלמוד כל החוכמות. רוצה ללמוד הכל אבל אינה מיושבת ותלך לארץ נכריה ויחדשו אותה וידברו עליה שקר וכזב, אבל תחזור בכבוד וישתקו. ואין לה טוב מקרובותיה ואין לה סיוע מהם ותבוא לכבוד מלבדם.
חמש שנים תהיה חולה, ותאריך ימים בטוב ויש לה סימן בשדיה או בבטנה. ותינשא עם ג' אנשים: בעלה הראשון עני וכן בעלה השני עני וז' שנים רעות יעברו עליה בחייה – קודם שתינשא לבעל שלישי ותהיה עמו במזל טוב.
 
מזל סרטן (21.6 – 20.7)

הזכר
גופו עבה ופניו שמנות, וזקנו גדול שעיר. שיניו בולטות ולא יפות ויוצאות מהפה, העיניים אינם שווים וילכו הכי והתם. ראשו עגול, מצחו רחב, בעל חזה דק – לא רחב. גדול למטה מהטבור –יותר על הטבור וסימן לידה יש לו על ירכיו.
מזל סרטן טבעו לבנה (ירח) והוא כמו הסרטן שבמים – קר ולח לא חסר מאומה וגיבור כוח בכל דבר. קמצן גדול יהא. חכם ונבון ועצתו ודבריו מוצלחים לבני אדם ובעל מזל טוב. מצליח בתורה אם ילמוד. וכל מי שמשכו אליו ישלוט עליו. ומזיק להרבה אנשים בפיו. ולא יוכלו עליו , כי אם לבא בעקיפין. בעל מחשבות רעות ורוצה לעשות עבירות אבל אינו מקיים דבריו. מעורב עם הבריות ואוהב נשים.
כועס בלבו אך נוח לרצות ומתחרט. ברוגזו רק אישה יכולה לרצות אותו ודובר אמת. נפש רחבה. קצר רוח, מצליח הרבה ולפעמים מפסיד. ו
יסבול הרבה בשביל בני אדם על לא עוול בכפו. מתפתה מכל אדם עושה חן וחסד בעיני כל רואיו, מתחבר לאנשים רעים ועל ידי זה יבוא להפסד ולמחלוקת, אוהבו הנאמן ימרוד בו , איש אמת ועושה חסד לאחרים יותר מאשר לקרוביו. גם יעשה לאנשים נכרים טובות – יותר מקרוביו ושכניו.
יעשו לו כשפים כל מה שהוא עושה לטובה – יהיה לרעה וכל מה שהוא עושה בסתר – יגלו לכל העמים. מעורב עם הבריות, בגיל שלוש יחלה מעונש או מסכנה ואחר כך ימצא טובות הרבה ויעשה גמילות חסדים ויאכיל אחרים מאנשים שאינו מכיר על שולחנו וטובות הרבה יגיעו לו.
הוא חכם גדול ועושה מעשי שטות.
אינו אוהב לשבת במקום אחד, אלא פעם כאן ופעם שם. ישוטט בארצות ויתחבר עם אנשים רעים ויבוא למחלוקת והפסד. ויהיה לו חן וחסד בעיני שרים ,אבל שווא בלבם. ויש לו שנאה גדולה עם שכן אחד זמן גדול.
מצליח בסחורות בכל מיני חכמות יצליח כמה פעמים – ויפסידם ע"י זה, שהוא אינו מיושב בדעתו. פעם הכי ופעם תם. משאו ומתנו יהיה ממה שבא ממים, מאש ומתולדות האש. אדמה – בינוני, אבל מה שבא מאוויר ואילנות או משא ומתן עם בעלי מלאכות של עצים ואבנים – הם אינו טוב. בכל צבע טוב לו חוץ משחור או תכלת (צבע השמים).
וישיבתו ודירתו והצלחתו למזרח, לצפון ולדרום, אבל למערב הוא ההפך.
ותהייה לו אישה אחת וממנה ימצא טובות הרבה בגלל המזל הטוב שתביא לו. ויקצוץ (יכעס) הרבה על בני ביתו ואחריתו לטוב ומצליח בבנים ובנות.

הנקבה
יהיה גופה
יפה, עבה, בעלת בושת, עיניה יפות, בעלת קומה, עיניה חולניות, בת שנה וחצי תהיה חולה ונכסים רבים יהיו לה. מגדלת קרובותיה ועוזרת להם ושמחה תהיה עם הנשים ושם רע לא יצא עליה וצער וצרות יבוא לה בכל עת מרוב מה שמקנאים אותה מהיופי או החן שלה ויהיה לה הרבה נכסים וכתוצאה מזה קרובותיה יוציאו עליה שם רע בגלל הקנאה. אך מגדלת קרובותיה ומגדלתן ועוזרתן. בעלה יאהבנה בנפשו. נוחה לכעוס ונוחה לרצות. סימן לה בשדיה או בבטנה ובברכיים. עד שלושים שנה יהיו לה צרות ואחר כך מנוחה ונחת ונכסים רבים יהיו לה.
שני אנשים תיקח ויהיו להם כבוד. יהיה לה נזק על ידי כלב או חיה. והשאר כמו זכר.
 
 
מזל אריה (21.7 – 21.8 )

הזכר
ברנש
יפה, ראשו ארום וגדול וגופו שעיר. שפתיו גדולות, עב צואר, קולוע בה. מדבר הרבה ברוח יתירה. עפעפיו קטנים, איש גבוה, יזה ארוך וגדול, גדול שוקיים וגדול רגליים. גופו עב וחזק. שערותיו קשות ופעמים אדומות וסימן לידה יש לו בירכו הימני או בידיו או ברגליו.
וןב לב, נוח לכעוס והוח לרצות. קל לב ואינו חושב לדברץחכם ועניו. ילמד הרבה ורוצה לידע הכל. וטוב חן לשון ודיבור. חושקו לכל מלאכת חכמה וגאותן בלב על שהוא ברנש
יפה. ומורא לא יעלה על ראשו. אוהב נשים בסתר, עוד בבחרותו יהא רודף נשים, גבר תקיף, אמיץ, עז פנים, בעל זרוע. רוצה ליהנות מבני אדם והם אינם נהנים ממנו. גוזל וטורף מבני אדם כאשר יוכל. למשל – בענין סחורות 0 טורפם. או מוריד השער או מעלהו וכיוצא בזה. אך לפעמים מסתופפים בצילו בני אדם, הגם, שאינם אוהבים אותו – הרי עצתו טובה לבני אדם הרבה.אינו מבעלי עיה"ר ועיניו לא לו לעצמו זיזקו. בעל הבטחה. אינו מתיירא משום אדם ועושה רצון בני אדם. עומד בדיבורו ואינו כפוי טובה. רבים יאכלו משולחנו. בעת צרתו – יתן כל רכושו בעד נפשו. מוסר נפשו להציל אחרים מצרות.
יהיה עשיר גדול ותמיד יוסיף עושר וכבוד. רבים יאכלו על שולחנו ומגדל יתומים בתוך ביתו. ומשאו ומתנו יהיה מאש ומתולדות האש ומה שבא מאויר – יהיה לו בינוני ומה שבר ממים – יהיה לו להיזק גדול. ויהי לו מחלוקת עם אחיו על הירושה.
יהיה לו ב' נשים ויבואו לו מידיד נכרים והשניה תהיה אצלו יותר מאשתו הראשונה. וישא אישה חשובה פעם אוהבת אותו ופעם שונאת אותו, שם רע יצא עליו מאישה והוא שקר.

הנקבה
קומתה ארוכה, צנועה, בעלת רעמת שיער, עיניה נאות, כעורה מעט, מתנות יבואו לה ואינה שמחה. עם חברותיה אינה משחקת ומתרועעת. גאוותנית וכועסת מהרה. חכמה בדעת ודבורה ברמה לפני כל אדם. אין לה מורא. חושדים בה על דבר זימה, אבל טהורה היא מכל דבר רע. בעלה מקנא לה ומקנה בה ומצטערת צער סובלת מבעלה. קרוביה חושדים בה תמיד. תלד בנים בעושר וכבוד ותפיל שלוש פעמים את עוברה. משמרת עצמה ונזהרת מכל דבר רע. עושה צדקה יותר מבעלה בסתר ויהיו לה ב' אנשים ותצליח עימהם וכבוד והדר יפלו בחלקה. תחלה בקיבה או בקדחת ואם תחיה עד ארבעים שנה – ה' יוסיף לה על כבודה ושונאיה יפלו תחת כפות ידיה ותראה במפלתן.
  
 
מזל בתולה (22.8-22.9)

הזכר
יפה תאר ובעל חן. קצר מצח, חוטמו לא יפה. עינו הולכין מכאן ולכאן. כתפיו לא רחבות, שוקיו ארוכות. יפז הזקן ומידותיו כרבנן והילוכו ובגדיו – יפה ונקי וסימן לידה יש לו על ערוותו.
טבעו כוכב ו
יסודו אדמה. מידתו כנשים. יהיה חכם בעל חן ושכל טוב. גונב דעת הבריות בתורה. וכל בי האדם עיניהם תלויים עליו כמו הבתולה שעיני הכל עליה, ואוהבים אותה ומשתמשים בה, כן – הכל מבקשים לראותו ולהנות ממנו ומשתמשים בו. והוא מטבעו וותרן בכל דבר, שמח תמיד ודאגתו – בזמן מועט עוברת. מתרחק מן הגזל, אינו עובר על התשובה, ביישן, רחמן, אינו אוכל פתו לבדו, והוא כימי הקיץ תמיד ולפעמים נעשק ונאנס ושותק. נוח לכעוס ונוח לרצות. בעל עצה. יועץ חכם. דבורו בקול רם ויאמין לכל אדם הן לטוב והן לרע. ויסבול עניות בשביל שאר בני אדם וילמד הרבה חכמות או מלאכת של חוכמות ובעל מענה לשון ויוכל להשיב לכל אדם לפי שאלותיהם. איש תם וישר ובעל מורא. אומר הרבה ועושה מעט. ויגמול חסד לעניים. והוא עלול לעין הרעושולטת בו ועושה רושם רח
ל או בגופו או בדבר אחר. וצריך לשמור על עצמו, כאשר יוכל. יקרה הרבה מדינות, שיוכל לספר מהן ו
יסבול עניות בשביל שאר בני אדם ושם רע יוצא עליו ואנשים שונאים אותו יפלו לפניו.
יהיה עשיר בינוני וכוכבו מאיר בשמים. אחר חצי ימיו – יצליח ויחיה על אביו ואמו. ומשאו ומתנו יהיה מאדמה או מפרי האדמה. גם ממה שבא מאויר או ממים – יהיה לו טוב מלבד מאש או מתולדות אש – יהיה לו כנגדו.
הליכתו ודירתו וישיבתו וכבודו והצלחתו בארץ אשר תחת דרום ומערב. וצפון- בינוני. וישמור מארץ מזרח – כי יש לו היזק גדל בכל מילי.
ישא אישה א' ויחיה עימה מעט שנים. ומן הב' ימצא טובות הרבה. ויהיה בכעס על בני ביתו ועם אשתו יהא לו מחלוקת תמידית

הנקבה
בתולה קלה בליבה, טובה עם מי שטוב עמה ורעה עם מי שרע אתה. פרנסתה ממלאכות חכמה. מתרחקת מריב ומחלוקת עם שכנים ויש לה חן. יהיו לה שני אנשים וכבוד מהם. אישה אחרת תעשה לה חבורה בראשה עקב ריב. אישה אחת תעשה לה טובות הרבה זמן ארוך. בכור פרי בטנה – אפשר שלא יחיה זמן ארוך. יהיה לה מחלוקת עם שכניה וגם יהיה לה מחלוקת עם אבותיה. יהיה לה חולי ראש, קיבה ולב.
תהיה עשירה ותוליד בנים ויש לה סימן בגופה או בפניה או בבטנה ופניה אדומות בהתפרצות הכעס, בעלת גסות רוח. שוקיה עבות ולבנות, בגיל שלוש תחלה וסכנה תבוא עליה ובני אדם אינם אוהבים אותה. "נקיה במעשיה" אבל חשודה על דבר זימה. אחר חרפות הרבה – תגיע לכבוד., משתחווה לכולם (מתנהגת
יפה) ומזלה טוב בעושר ובבנים, אבל לא בבנות. סופה רע מזלה גורם לה שתשב בזמנים מסוימים בחולי ובסכנה, מזיקים ושדים יזיקו לה בלילה (טוב אם תשים בחגורתה ראש נחש מיובש נגד כישוף). בגיל חמש תעבור ממקום למקום ואחרי שנתיים תחזור לביתה. ואוהבת את בעלה ובעלה אינו אוהב אותה ומלקנא לה עם אנשים רבים. סימן יש לה בגופה או בפניה או בבטנה או ברגלה הימנית.
 
מזל מאזניים ( 24.9 – 23.10)

הזכר
הזכר טבעו נוגה, חם, לח ו
יפה. קטן גוף, ראש ארוך, עיניו עמוקות ויפות, גבות גדולות. בעל מצח קטן. גוון פניו לבן עם אדום בהיר, האף שלו בגודל מעל לבינוני, שוקיו ארוכות. הולך שחוח.
צנוע באופיו מעט ביישן, בעל שמחה, אך אינו מיושב בדעתו. הוא בעל חיתוך דיבור נאה, אופיו וותרני, נח לכעוס ונח לרצות. אינו נוטר טינה. מתרחק מן הרע. אוהב שלום ורודף שלום ועושה דברים בסתר.
נאמן ואינו נושא פנים ואינו מחניף, כי אם על היושר. אוהב לשמוע בשבחו ובמעלותיו. ודיבורו
יפה עם כל אדם. ורודף צדקות. מתעניין בדברים חדשים ובחידושים. דבריו נשמעים ומחזיר טובה לכל אדם.
מזלו מורה עליו, שהוא בעל דעת חשבון וקרוב להיות, שהוא חכם בדינים או בהנדסה ויצליח בדברים הרבה ואוהב לכל מלאכת חידושים ופרנסתו היא במשא ומתן ולא במלאכה. הצלחתו יהיה ממה שבא מאויר וממים וגם ממה שימכור במשקל, כגון : בשמים ומיני רוכל. מה שבא מאש הוא בינוני, אבל מה שבא מאדמה – רע לו. הוא טיפוס של מצליחן, אך אין ממונו עמו. עלול לעלילות ונפילה הרבה – כמו המאזניים. במחצית השניה של חייו יתעשר.
הצלחה תהיה לו בארץ שמתחת למערב, הצלחה בינונית בצפון מזרח והצלחה גרועה בדרום.
משא ומתן טוב לו ממה שבא מאויר ומים או משלח יד שמסמל מאזניים, כגון רוכלות, בעבודת אדמה יראה רע.
במשך חייו ינדוד בהרבה מקומות, אבל יחזור בסופו של דבר למקום הולדתו ושם ימות בערוב ימיו. אנשים בני בלייעל יוציאו עליו שם רע ויקומו אנשים אויבים עליו ויפחד מהם.
בבחרותו יהיה רודף נשים והן לא יאהבו אותו. ותהיה לו אישה אחת, בתולה, אבל לא ייקח אותה קודם, שיהיה בן כ"ד שנים. אם ייקח הבתולה קודם הזמן – יתגרש ממנה וייקח אישה אחרת בעושר וממנה ימצא טובות הרבה. בנים ובנות יהיו לו, אבל לא יהיה לו הרבה הנאה מבניו.

הנקבה
יפת תואר ועשירה ואוהבת שמחה ושירים, ותרנית, ליבה קל, דיבורה הוא בקול רם ונעים ומוצאת חן בעיני כל אדם. לא קצרה ולא ארוכה. עיניה טובות, פניה לבן אודם וסימן לה בפניה ובסנטרה. בעלת טעם באוכל ובלבושה. רקדנית, קולה נעים ותאהב לפרות ולרבות כל ימיה ועוסקת במצוות.
אוהבת את המשגל ויהיה לה איש אחד – אבל לא תאהב אותו בכל ליבה ויצא לה שם רע, שנטמאה תחת בעלה והיא מצטערת. והיא תשלוט בכל דבר מבעלה.
כאבים לה בגב ובחוט השדרה, בראשה, בבטנה. שדים (פחדים) מצערים אותה בילדותה ותיפול בחולי גדול ותתרפא.
מכל דבר חם תשמור ומנשיכת כלב. יבואו לה חבורות או סימן או על ידי מים חמים או אש וסימן (מלידה או חיצוני) יש לה בפניה או בצלעותיה או בידה השמאלית.
 
מזל עקרב (24.10 – 22.11)
חשוון הוא נובמבר, מזלו עקרב, כי בחודש הזה יקרו לרוב חולאים קשים לאדם, קשים כנשיכת עקרב.

הזכר
קר ולח גופו צר, כשל הנשים. ראשו עגול עב ולבן, גדול זקן. הרב שערות לו. מראהו נקי. עורו לבן וצח, שפתיו גדולות ועבות.
אופיו של בן מזל עקרב שייך למאדים ומאדים הוא מורה שיהיה שופך דמים או שוחט או מוהל או גנב או הורג נפשות ולא בהכרח, שיהיה כך, אלא מוכשר לכך. ברוגזו אין לו רחמים, נוח לכעוס ונוח לרצות ומדבר דברים שיזיקו לו ויתחרט אחר כך. יחשוב לעשות מעשים רעים ואינו עושה, אבל יחשוב זמן ארוך. ואינו מאמין לכל אדם. נשבע לשקר. בכל מעשיו הוא ברוגז ורוע פנים לו ולא יכול לדבר לשלום ודברי פיוס. שנתו רעה עליו מרוב מחשבות רעות.
עומד כאריה (כאוייב), אפילו כלפי מי שעשה לו טובה. כאדם אינו טוב. רע לעצמו ולאחרים. בעל לשון הרע ולא ימצא חן בעיני רואיו. רודף אחת תאוותו וחפץ לגזול מבני האדם. בעל חמדה ונשבע על שקר אינו גומל חסד וירוץ לעולם לדברים רעים ומכוערים. כפיו טובה ובכל עת חושב מרמה. גאוותן. אוהב אם משבחים אותו. בעל אופי מתנשא ומתנהג כאדם חשוב.
הרבה בני אדם מתנכלים לו. יתעסק עם אנשים רעים כפוי טובה בכל עת.
בן מזל עקרב יחזור בתשובה. הצלחה תהיה לו בארץ, שבין מזרח לצפון והצלחה בינונית תהיה לו בארצות דרומיות ובצד מערב יהיו לו כישלונות.
הצבעים שחור ואדום רעים לבן מזל עקרב. משא ומתן עם בעלי שררה ומעשי צורפות והתעסקות רבה עם נשים מזיקים לו ומביאים עליו רעה. נוטה למחלות באברים שבצד שמאל וגם באזניים, זרוע, ערווה. כל אהבותיו זה לנשים וכל מחשבותיו נוטות לזנות ולזימה. רודף אחר כבוד.
אוכל ושותה הרבה. הצלחתו בנשים ובנים – מועטת. יבוא לכבוד על ידי אשתו. ישא לו שתי נשים. יהיו לו בנים מרובים ויהיו בניו חכמים.
לפעמים תהיה חיותו בקושי ובטורח גדול וזמן קשה יבוא לו ויחיה על אביו ואמו ואחר כך יעלה לגדולה ויבוא ממונו על ידי אנשים רעים ויעשיר מחמת מזלה של אשתו ויהיה לו מעות הרבה ויקנה שדות וכרמים. משאו ומתנו והצלחתו יהיה ממה שבא ממים וגם מה שבא מאש או על ידי אש או דברים לחים. אדמה ומה שבא מהאדמה – אין לו טוב, בינוני, אבל מאוויר או מה שיעשה מגבוה - רע לו. גם מעשה נשים ותכשיטיהן – רע לו.
וסימן לו על החזה בצד הלב או בגופו או בשכמו. בזקנותו יהיו לו זמנים קשים ואחר כך יעלה לגדולה. סודות רבים יגלו לו והוא אינו מגלה אותם לשום אדם.

הנקבה
מזלה וטבעה כזכר. מחולקת, אוהבת שקר ומסייעת למחלוקת וקנאה ושנאה. דברנית, קנטרנית וכזכר תבוא לכבוד על ידי בעלה ולא תדור עמו הרבה. מתחסדת ואינה חוששת לבצע דברים רעים כולל הפרת אמונים לבעל. חשודה בזימה ותועבה.
בעת מחלוקת ומשא ומתן, היא אוהבת שימוש בשקר, קנאה, ושנאה תוך כדי העמדת פנים, כאישה חשובה. קמצנית הרבה היא.
איש אחד יעשה לה כישוף ועל ידי כך תיפול בצרות, יש לה סימן בפנים וסימן במצחה.
תינשא לאיש מיוחס ובנים ובנות יהיו לה. תהיה חשודה מבעלה על דבר זנות (על ניאופים) על עשותה תאוות ליבה עם אנשים אחרים. יש לה סימן בפניה או בכתף או בשדיה או בשוק.
בגיל תשע תחלה ותתרפא על ידי קמיעות של מקובלים. קרוביה שמחים אתה. וסימן לה על עיניה ודדיה ובידה השמאלית ואוהבת שמש יין, שמן ודבש.
 
 מזל קשת (23.11 – 21.12 )

הזכר
נער
יפה, צבע עורו יפה, איבריו קטנים ואיש כחוש. פניו ארוכות. שערותיו חלק והרבה, ראשו גדול. יפה עיניים ועפעפיו גדולות. זקן בינוני ומצח ארוך, חוטמו פחוס שפתיו יפות. השיניים אשר למעלה גדולים מלמטה. שתי שיניו העליונים (במרכז) רחבות מאחרים. מאחוריו הוא יפה מראה – יותר מלפניו. שוקיו גדולות ולפעמים יהיה לו רושם של עפעפיו או על עיניו. וסימן לו בחלציו או בידו או בגופו או בפניו.
טבעו צדק (יופיטר – מלך האלים) חם ויבש ו
יסודו אש. אופיו בעל מזג טוב, אוהב צדק ורחמן, בעל חן וגיבור ומדבר יפה וטוב עם אנשים טובים. אוהב אוהביו ושונא שונאיו.
בעל עצה ודבריו נשמעים מוצלחים. נבון ומשכיל בכל דבר וקרוב להיות שר ונגיד. ובני האדם נהנים ממנו. נאמן ואוהב צדק ואינו עושה רע לאדם – רק לעצמו. גדול לב וגיבור חיל.
ילך בדרך רחוקה ויתחברו לו אנשים טובים (יודע לבחור לו אנשים ע"י חושיו האינטואיטיביים) רודף שלום בין אדם לחברו. מכבד את בני האדם, אבל בני האדם אינם מכבדים אותו. שונאים יעמדו לו בדרכו (מפריעים לו מקנאה)
בגיל שמונה יחלה ואחר כך ימצא טובות הרבה ילך עם אנשים גדולים. אחרים חומדים על שולחנו (רוצים להשתלט על רכושו) .
כוכבו מאיר בשמיים (בר מזל הוא הקשת). לא חומרני. תורה והשכלה טובים לו יותר מסחורה. משאו ומתנו יהיה ממה שבא מאדמה בין על ידו ובין על ידיד אחרים. גם מה שיהיה מהאוויר – טוב לו. אבל הבא ממים – רע לו. בנכסיו יהיה שטוף בממון ומשולחנו יפרנס אחרים. ויכנס ממון לידו קרוב להיות מצד נשים. אם יעשו לו כישוף, אז אין מזלו גורם לו – לא משפיע עליו כישוף. אויבים ינשכוהו ככלב. מפסיד ממון אחרים.
אוהב נשים ושלוש נשים ייקח והיו לו בנים מהראשונה ומהשניה ייקח ממון הרבה והשלישית תהיה בתולה ובנים טובים יהיו לו ממנה. נשותיו משכילות ויהיה לו כבוד מהן.
הילוכו וישיבתו ודירתו וכבודו ומשאו ומתנו והצלחתו בארץ, אשר תחת מזרח ודרום. מערב – הוא בינוני וצפון – הוא הכל בהיפוך.

הנקבה
נקבה, כזכר טבעה,
יפה צנועה דברנית, אין לה ווסת סדירה ותבוא לידי צער וצרות הרבה, שכן אחד ייעשה לה דבר רע. חשובה היא לסובבים אותה ובליבה שטות ואוהבת אנשים.
מקטנותה תהיה יתומה. מנשים רבות חלב תינק ולא מאמה. מפחדת מכל דבר. אין לה מידה, כנשים. ותבוא לידי צער וכאב ויהיה לה הרבה צרות וכל זה באשמתה. חשובה היא לסובבים אותה ובליבה שטות ואוהבת אנשים.
תהיה רעה דברנית, שקרנית מנאפת תחת בעלה י"ג שנים. אומרת לבעלה אני אוהבך ויהיו לה ב' אנשים.
מום בגופה וסימן (לידה או חיצוני) במצחה או ברגלה, בכתפה ובפניה.
בזקנותה יהיו לה חיים טובים.

מזל גדי ( 22.12 – 20.1)

הזכר
טבעו קר ויבש, מידות גופו כנשים, שחרחר חום, שפתיו עבות, עפעפיו גדולות, פניו עבות, שערותיו מתולתלות, עיניו רחבות, נחיריו גדולות, צאוורו גבוה, חזה כחוש וקטן שוקיים וסימן יש לו בראשו או על רגלו.
ירבה במחשבות לבד. מתפלל הרבה, אך מדבר וליבו רוחש מחשבות רעות. נשבע לשווא. מגדף ומקלל לבני אדם הרבה. הולך בגאווה. בעל סרבנות. דעתו אינה מיושבת עליו. ותרן בממון אחרים וקמצן בממונו. כפוי טובה ואינו מודה אפילו לבני אדם, שעוזרים לו. אבל נאמן וטוב לעניין משא ומתן. לבו רך ופחדן בעל מרירות לב. וחומד וחושק בכל מה שיש לאחרים. אוכל ושותה הרבה ורודף נשים ומביאן לידי חרפה.
קרוביו מדברים עליו להרע ויפלו לפניו. וזמן רע יבוא עליו ממעשיו הרעים. ויביא לו סיבות הרבה עד מ' שנים ואחר ימצא טובות הרבה.
יהיה אדם חשוב ובינוני בעושרו ומצליח במעשיו. והוא כמו הגדי: אוכל וצועק. ואף על פי שמרוויח – צועק ומתלונן. ומחייתו ומשאו ומתנו יהיה ממה שבא מאווי וגם בנין של אדמה. ויצליח בכל מלאכת עץ ואבן ומעשי מלאכת גגות או בהר. מה שבא ממים – בינוני. הילוכו וישיבתו ודירתו והצלחתו ומשאו ומתנו וכבודו ואהבתו יהיה בארץ, אשר תחת מערב ודרום. וצפון – הוא בינוני ומזרח – רע לו בכל.
צבעים הראויים לו הם שחור ואדום. כחול ולבן – בינוני. השאר צבעים רעים.
שתי נשים ייקח ובוגד ומשקר בהם, אם ישא אישה שמזלה תאומים מצליח הרבה בממון ונים. תאומים ייוולדו לו. ב' נשים ישא. אחת – אלמנה ותהיה עמו י"ג שנים ושני בנים ויליד ממנה ואח"כ תמות ויישא בתולה ובנים יהיו לו ממנה. ונשמעים דבריו על בני ביתו. וישקר להם וע"י בניו יבוא לידי צער וצרות.

הנקבה
מזלה טבעה כזכר. תהיה
יפה, צנועה, חכמה. חן כבוד ועושר יבוא לה על ידי רחוקים.
יהיו לה ב' אנשים והיא נותנת דופי בעלה ומקנאתהו לאחרים. אוהבת תשמיש. בעלת זנות. ב' בנים יהיה לה ובת אחת והיא אוהבת את הילדים. הרבה צרות וחרפות יבא לה משכיניה וכולם יתנו עליה דופי בדבר, שאין לה. וחושדין אותה בגניבה. ויהיה לה הרבה כאב לב וצער עד, שכמעט תיטרף דעתה עליה. בעלת נדרים. עין הרע שולטת בה.
 
מזל דלי (21.1 – 19.2)

הזכר
מזל דלי שייך למזלות האוויר. מתואר, כברנש
יפה. מידות גופו בינוניות ראשו ארוך, פניו ארוכים, בעל חוטם יפה ועיניים יפות. שערו שחור, פניו אדומות שערות עפעפיו לרב שחורות וסימן לו בחלציו או בעיניו.
בעל חיתוך דיבור
יפה ובני אדם נוטים להקשיב לו, מאמינים לו ומכבדים אותו.אדם טוב ומיטיב, אך חושק וחומד בכל דבר שרואה אצל הבריות ואינו מבטא את חשקו בקול, אלא בסתר.
כל מעשיו נעשים בסתר ואינו מגלה את סודו לשום אדם. בעל שתיקה והוא בטבעו חונן דלים ומרחם אביונים. לא יחסר לו מאומה. מוציא הוצאות ואין עמו ממון הרבה וכולם אוהבים אותו בשל טובותיו ועצתו המוצלחת לבני האדם והדברים החיוביים, שיש בו. ואין אדם המשגיח בו אם הוא בצרות. רודף לעשות צדקה ומשפט. נוח לכעוס ונח לרצות.
ומהר ילבין ראשו ועל ידי אחיו יבוא לידי חרפה. ושונאים אותו שנאת חינם ורוצים לעשות לו כשפים ואנשי משפחתו ילשינו עליו ולא יוכלו לו ויפלו בפניו ארצה. בצרה גדולה יהיה וינצל ממנה. גם יבוא לידי חרפה וינצל הימנה.
עד גיל 30 יהיה עצל וקמצן ויהיה בדאגה ובצרות ורק לאחר גיל 30 יבוא אל המנוחה ויהיו לו חיים טובים ופרנסתו היא במשא ומתן. תרופתו היא להיות ידו פתוחה ואם יקבוץ ידו – נקבצת עליו. ויהיה כמו הדלי- פעם מלא ופעם ריק. ונכסים הרבה יקנה. משאו ומתנו יהיה ממה שבא מאויר וממים, כגון: נהרות, אגמים ואחו וטחנות קמח. מה שבא ממזלות האש ותולדותיהן – הם בינוני, אבל אדמה ותולדותיו הם בהיפוך. הילוכו וישיבתו ודירתו והצלחתו וכבודו ומשאו ומתנו בארץ, אשר תחת מערב וצפון. מזרח – הוא בינוני, אבל דרום – להיפוך, רע.
הצבעים הראויים לו והטובים לו הם: חום וירוק, אבל שחור ולבן וכחול רע לו.
יהיו לו ב' נשים או אלמנה אחת. מן הב' יצאו לו טובות הרבה ובנים יהיו לו ושונאים אותו שנאת חינם.

הנקבה
בעלת דברים, חכמה ונאה. יש לה סימן בגופה ובכתפה או בפניה או בשוק שלה. לפעמים תהיה ענייה ולפעמים עשירה וניזונת בפרנסה טובה. תהי מכובדת בעיני בני האדם ובפרט מלומדים. נחמדת בעיני כל רואיה. משחקת בכל דבר ובעלת קול
יפה ופעמוני. זוכה בעצמה ומזכה אחרים עמה ומראה להם שהיא כשירה ואינה עושה עוול ומרמה. אהובה לבריות ובעלת דעת וכושר שכנוע. מזלה פעם מלא ופעם ריק. מראה אהבתה לבעלה גם שאינה אוהבת אותו, חכמה ובעלת טקטיקה. ועל ידי
 
מזל דגים (20.2 – 20.3)

הזכר
בן מזל דגים טבעו צדק, קר ולח שייך למזלות המים. מידות גופו בינוניות. ברנש
יפה, פניו ארוכות, מצחו קטן וחוטמו נאה. עגול עיניים ועפעפיו גדולות. פיו בינוני, שיניו גדולות, צבע השיניים מעט לבן ומעט כהות. שיערותיו ארוכות ודקות. שפיו יפות, צווארו קצר ופסיעותיו קצרות וסימן לידה יש לו במותניו, בבטנו ובשוקיו.
צורתו והתנהגותו מרשימות ועומד כאדם חושב. טוב לב וותרן בדברים פעוטים.
הוראתו של בן מזל דגים כמו דגים, פעם אוכל מבני אדם ופעם אוכלים אותו ופיו פתוח תמיד, כפה הדג, בין לדבר האסור לבין הדבר המותר. לא יכול לדבר לשלום, בעל חיתוך דיבור נעים לאוזן.
יפה לשון ודיבור איש מורא, למדן, שקדן ומכניע לבריות. איש טוב, עומד בדיבורו ושונא גנבה וגזלה ולשון הרע. מתפתח בשפת חלקות ובנקל נופל ברשת שטומנים לו ולכן ישמור עצמו מאד.
לא ינוח ולא ישקוט במקום אחד, כי גולה ממקום למקום ועיניו בקצה הארץ עד שתיפול בו הרוח. בעל תאוות המשגל. אוהב שלום ואוהב את הבריות. חושקו לשמוע שבחו. שונא כל דבר רע ואינו ירא מן החולאים והצרה. אוכל ושותה הרבה. עצל וישן הרבה. שמו גדול, אבל אינו מיושב בדעתו, אף על פי שהוא חכם מאד. איש מורא קשוח , אמיץ ויראים ממנו ויחלוק באביו ויהיה רע שבאחיו ובביתו יש לו צער.
גולה הוא ממקום למקום ואוהב לכל אדם, אבל הם מקנאים בו ושנאת חנם ישנאוהו ויעצו עליו רע וילשינוהו. אבל לא יוכלו לו וארצה יפלו לפניו. י"ג שנים רעות יבואו עליו ואח"כ ימצא טובות הרבה.
יהיה לו מזל בסחורה ואין לו חסרון בית ואם ירצה להצליח בכל דרכיו יעשה את דבירו בסתר. משאו ומתנו יהיה ממה שבא ממים ומתולדותיהן, כמו: אלמוגים, פנינים ויהלומים, אבל ממה שבא מאויר – רע לו.
הצלחתו הליכתו וישיבתו ומגוריו הם בצד צפון מזרח. בצד דרום יהיה בינוני. צד מערב רע לו. הצבעים הטובים לו: חום ולבן וירוק והשאר רע לו.
אשתו באה לו ממדינות רחוקות ויהיה לו כבוד פרנסה וממון ממנה, אבל הוא בוגד ומשקר לה ובזמן שמשקר לאשתו הוא לא מצליח בכלום ומתוך כך יבוא לפעמים לידי עניות. ומזלו גורם לו לפעמים שישא שתי נשים. האחת טובה והשניה רעה. ושם רע יצא עליו מאישה אחת אשר לקח. ויקבור אשתו. מוליד בנים ובנות. בניו יהיו מורדים ויוליד תאומים או הוא או אביו או אחיו או בנו.

הנקבה
בת מזל דגים טבעה ומזלה כזכר. תהא יפת תואר, נוחה לכעוס ונוחה לרצות, סרבנית. ויש לה מחשבות של שטות ולא יורשת ירושת אביה. מצערת לקרוביה ועם שכניה ותצליח הרבה ויהיה לה כבוד ופתאום תבוא לידי חרפה. יהיה לה מחלוקת זמן ארוך ולא תוכל לעמוד במקום אחד. אצל בעלה הראשון או בנעוריה – תצליח מאד.
תתחתן עם בעל מלאכה ובעלה יהיה בחור טוב ונחמד ולימים מועטים תקבור אותו. ואם תינשא לאחר – לא תשמח עם השני וכל חייו ישנאה. ודיבה יוציא עליה באמת. ובזקנותה יהיה לה שמחה טובה, אשר לא עלתה על דעתה. ושום דבר לא תחסר וגם מי שאתה לא יחסר דבר.
תוליד בנים ובנות בצרה ובתחלואים. ואפשר שתוליד תאומים ורב כאבה בבטנה. וימים רבים תהא בצער וכשפים יעשו לה ותהיה ניזוקת. והפגעים בה יצלח וטוב שלא תצא בלילה מפתח ביתה וחוששת מעיניה.


 
      פארק אתרים       מפת האתר       דווח על הפרה       ממשק ניהול